logop

Ibadah New Normal GPdI Elohim Batu

TIm Penggembalaan
GPdi elohim batu
IMG_4550
GPdI Elohim 2020 “MOVED by LOVE”
DIGERAKKAN oleh KASIH

Membangun kehidupan jemaat yang terus bertumbuh dewasa didalam Tuhan, menjadi pelaksana Firman Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama dengan motivasi hati yang digerakkan oleh Kasih kepada Tuhan dan sesama

Efesus 4:15

teguh berpegang kepada kebenaran, didalam kasih kita bertumbuh didalam segala hal ke arah Dia